Dbamy o Twoją prywatność
Wraz z naszymi partnerami przechowujemy i/lub uzyskujemy dostęp do informacji w urządzeniu, takich jak unikatowe identyfikatory w plikach cookie, w celu przetwarzania danych osobowych.
Klikając poniżej, Użytkownik może zaakceptować wybór lub nim zarządzać, w tym ma prawo do sprzeciwu w przypadku występowania prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie na stronie polityki prywatności. Te wybory zostaną przekazane naszym partnerom i nie będą miały wpływu na dane przeglądarki.Polityka prywatności.
My oraz nasi partnerzy przetwarzamy dane, aby zapewnić: Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, opinie odbiorców, rozwój produktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów
TOMASZ NOWAKOWSKI
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator TOMASZ NOWAKOWSKI (ul. Osowska 86/8, 04-351 Warszawa)
Cele przetwarzania
składanie ofert dostawy towarów lub usług przez TOMASZ NOWAKOWSKI
realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług TOMASZ NOWAKOWSKI
zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z TOMASZ NOWAKOWSKI
wystawianie dokumentów rozrachunkowych
monitorowanie wykonywania zlecenia
realizacja obowiązków prawnych ciążących na TOMASZ NOWAKOWSKI związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane
imię i nazwisko, email, telefon, adres siedziby, NIP, geolokalizacja,
Podstawa prawna przetwarzania
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z TOMASZ NOWAKOWSKI lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z TOMASZ NOWAKOWSKI [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TOMASZ NOWAKOWSKI [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Upoważnieni pracownicy TOMASZ NOWAKOWSKI.
Podmioty wykonujące na rzecz TOMASZ NOWAKOWSKI usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TOMASZ NOWAKOWSKI.
Okres przechowywania danych
Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z TOMASZ NOWAKOWSKI
5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TOMASZ NOWAKOWSKI (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
1 rok w celu realizacji kolejnych procesów sprzedażowych.
Prawa związane z przetwarzaniem
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu.
Kontakt w sprawie RODO: TOMASZ NOWAKOWSKI (ul. Osowska 86/8, 04-351 Warszawa), email: kontakt@tradebest.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/7282143983
Informacje dodatkowe
Podanie danych przed zawarciem umowy z TOMASZ NOWAKOWSKI nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z TOMASZ NOWAKOWSKI.
W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z TOMASZ NOWAKOWSKI, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z TOMASZ NOWAKOWSKI umowy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TOMASZ NOWAKOWSKI do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TOMASZ NOWAKOWSKI nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

Social Media
Obserwuj na instagramie
Oglądaj na Youtube