Dbamy o Twoją prywatność
Wraz z naszymi partnerami przechowujemy i/lub uzyskujemy dostęp do informacji w urządzeniu, takich jak unikatowe identyfikatory w plikach cookie, w celu przetwarzania danych osobowych.
Klikając poniżej, Użytkownik może zaakceptować wybór lub nim zarządzać, w tym ma prawo do sprzeciwu w przypadku występowania prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie na stronie polityki prywatności. Te wybory zostaną przekazane naszym partnerom i nie będą miały wpływu na dane przeglądarki.Polityka prywatności.
My oraz nasi partnerzy przetwarzamy dane, aby zapewnić: Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, opinie odbiorców, rozwój produktu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
TOMASZ NOWAKOWSKI
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator:
TOMASZ NOWAKOWSKI (ul. Osowska 86/8, 04-351 Warszawa)
Cele przetwarzania:
Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez TOMASZ NOWAKOWSKI z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: tradebest.pl.
Podstawa prawna przetwarzania:
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych:
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pracownicy TOMASZ NOWAKOWSKI.
Podmioty wykonujące na rzecz TOMASZ NOWAKOWSKI usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TOMASZ NOWAKOWSKI.
Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TOMASZ NOWAKOWSKI zobowiązań publicznoprawnych.
Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem:
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu.
Kontakt w sprawie RODO: TOMASZ NOWAKOWSKI (ul. Osowska 86/8, 04-351 Warszawa), email: kontakt@tradebest.pl
Informacje dodatkowe:
Podanie danych, przed zawarciem umowy z TOMASZ NOWAKOWSKI nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez TOMASZ NOWAKOWSKI kontaktu z Panią/Panem.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TOMASZ NOWAKOWSKI do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TOMASZ NOWAKOWSKI nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

Social Media
Obserwuj na instagramie
Oglądaj na Youtube